Jezyk Ciala 2020 (vestige promo)
for Tymek
styled: Tymoteusz Gierwantowski