made in WAW    /    max.gronowski@gmail.com
Worked with: TYMEK, SBM, Cropp, Converse, FukaJ, Szczyl, Young Igi, Czarny HiFi, Hubert Kołodziejski, Draus.co, Zwyrtech, Doom3k, Da Vosk Docta, Kukon, Hodak
SELF-MADE-99'